Cruthaigh Pasfhocal Nua

Tá pasfhocal ag teastáil chun limistéar na múinteoirí cláraithe a rochtain. Tig le húsáideoirí nua pasfhocal a chruthú tríd an tsonraíocht a theastaíonn a líonadh isteach thíos.
Tig le húsáideoirí reatha arbh fhéidir go ndearna siad dearmad ar an bpasfhocal an rogha seo a úsáid chun pasfhocal nua a chruthú.


?
Is gá gurb ionann an uimhir chlárúcháin, uimhir PPS agus dáta breithe atá iontráilte thuas agat agus na sonraí a chuir tú ar fáil cheana féin don Chomhairle Mhúinteoireachta. Murab ionann aon chuid de na sonraí thuas, nó má tá cuid de in easnamh ar an dtaifead leis an gComhairle Mhúinteoireachta, ní bheidh ar do chumas pasfhocal a chruthú. Má tá fadhb agat le pasfhocal a chruthú téigh i dteagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta, led thoil, ag renewals@teachingcouncil.ie, nó Lóghlao1890 224224